Prodajna pogodba za nakup avtomobila

Email prejemnika

Na ta email bo poslana pogodba

Podatki prodajalca

Naslov prodajalca

Podatki kupca

Naslov kupca

Podatki vozila

Stanje vozila

Plačilo

Plačilo bo opravljeno

Banka

Reševanje sporov in kraj ter datum podpisa pogodbe

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v
DD dot MM dot YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.